Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) afdeling Enkhuizen e.o. is besloten om de naam aan te passen naar ‘Enkhuizen Onderneemt’. “Als Enkhuizer ondernemersvereniging willen wij graag onze identiteit uitdragen. Maar als je de naam draagt van de koepel waar je bij bent aangesloten gaat die eigen identiteit snel verloren,” geeft bestuurslid Robert Wognum als argument aan.

WBG ENKHUIZEN

De WBG afd. Enkhuizen is ontstaan vanuit de ‘Ondernemersvereniging Industrieterrein Krabbersplaat’ en was opgericht in 1978. Vanaf januari 2010 zijn Ondernemersvereniging Schepenwijk en de Enkhuizer Jachtindustrie gefuseerd met WBG afd. Enkhuizen e.o. Hiermee ontstond een krachtige ondernemersvereniging van ca. 180 bedrijven.

LANGE WEG

Op 30 november 2017 presenteerde het bestuur voorzichtig het eerste voorstel tijdens de jaarlijkse najaarsvergadering. Er werd al snel besloten niet over te gaan tot een stemming, de uitslag was wel duidelijk, afgekeurd. Wognum: “Naar aanleiding van deze vergadering besloten wij om maar eens van het pad af te stappen. Een naam bedenken om vervolgens na te gaan of deze past bij onze vereniging bleek omslachtig en arbeidsintensief. We besloten voor onszelf na te gaan waar de naam aan moet voldoen.”

“Achter de nieuwe naam moest een uitroepteken kunnen worden geplaatst. Het moet actief zijn, als merk gebruikt kunnen worden en in een oogopslag duidelijk maken wie, wat en waar. Een andere wens was om de naam te kunnen verbasteren met groepen en activiteiten. Voor het geval we een actie opstarten voor bijvoorbeeld jonge ondernemers. Zo kwamen wij tot de naam “Enkhuizen onderneemt”! Tot onze vreugde werd deze nieuwe naam met algemene stemmen goedgekeurd op onze algemene ledenvergadering op 22 maart jongstleden.”

FRISSE STAP

Bestuurslid Wognum geeft aan dat de naamswijziging ook een nieuwe kans geeft. “We waren de afgelopen jaar wat intern gekeerd, het werd tijd voor een frisse stap vooruit.” Daarbij horen ook sub verenigingen zoals eerder genoemd. Een afdeling ‘Jong Enkhuizen Onderneemt’ bijvoorbeeld. ”

ER ZIJN VOOR ALLE ONDERNEMERS

“Als ondernemersvereniging willen wij er graag zijn voor alle ondernemers, jong of oud, ZZP’er of miljoenenbedrijf, iedereen is even belangrijk. We behartigen de belangen van deze ondernemers, zijn spil tussen ondernemers en de politiek en bevorderen het economische klimaat in Enkhuizen. Dit doen we door middel van het organiseren van (netwerk)evenementen, zoeken we de samenwerking de koepel en andere ondernemersverenigingen en proberen de ondernemersbelangen bij de politiek aanhangig te maken.”

EVENT BACK 2 BUSINESS

Een eerste evenement onder de nieuwe vlag wordt Back to Business op vrijdag 14 september 2018. Kijk voor meer informatie over dit event en de nieuwe Enkhuizen Onderneemt op www.enkhuizenonderneemt.nu.