BESTUUR
OVER ONS

Enkhuizen Onderneemt; tijd voor een nieuwe start!

Beste ondernemers in en uit Enkhuizen

Nederland gaat eindelijk open. Ook Enkhuizen Onderneemt is klaar voor een nieuwe start. Tijdens de ledenvergadering van 8 december 2021 heeft Enkhuizen Onderneemt een nieuw bestuur gekozen. Zij stellen zich graag aan u voor.

Een korte introductie; (van links naar rechts)

Martijn Breg (bestuurslid): Martijn is mede-eigenaar van BREG+BREG bouwkundig ontwerpers. Samen met mijn broer Edwin zijn we inmiddels alweer 11 jaar betrokken bij vele ontwikkelingen en verbouwingen in de wijde omgeving, zowel voor particulieren als ondernemers en ontwikkelaars. Voor meer informatie: www.bregbreg.nl

Martijn Bonefaas (voorzitter): Martijn is advocaat en mede-eigenaar van Van Diepen Van der Kroef Advocaten. De bijna 75 advocaten van Van Diepen Van der Kroef helpen ondernemers bij het oplossen en het voorkomen van juridische problemen. Voor meer informatie: www.vandiepen.com

Sander Muller (bestuurslid): Sander is samen met zijn broer Menno eigenaar van M2 Printing B.V. uit Enkhuizen wat is opgericht in 2004. M2 produceert en plaatst printprojecten voor Retail, Standbouw, Events en Kantoor. Alle productie en afwerking gebeurt in eigen huis met een team van bijna 30 mensen. Voor meer informatie: www.m2printing.nl

Judith Albers (coördinator): Judith is een oude bekende. Net als voorheen coördineert zij het reilen en zeilen van onze vereniging. Datzelfde doet zij o.a. voor het Ondernemersfonds, de Ondernemers Federatie Enkhuizen, evenementen en projecten.

Daarnaast hebben we Marcel Doezie bereid gevonden om het bestuur te ondersteunen bij de financiële zaken. Marcel is accountant bij Accountantskantoor Bij Woestenburg, en ondersteunt (Westfriese) ondernemers bij hun financiële en fiscale vraagstukken. Tevens is hij penningmeester bij Sportvereniging Enkhuizen.

Toekomst
Zij hebben als doel gesteld om mooie, boeiende en inspirerende bijeenkomsten te organiseren. Hierdoor kunnen ze weer synergie kweken tussen alle mooie bedrijven die Enkhuizen rijk is.

Uiteraard zullen ze de belangen blijven behartigen. Ook zorgen zij voor ondersteuning bij vragen van ondernemers.
Binnenkort ontvangen de ondernemers namens Enkhuizen Onderneemt een vragenlijst waarop kan worden aangegeven wat er speelt en waar behoefte aan is.

Verder willen zij alvast jullie aandacht vragen voor het ondernemersdebat op maandag 7 maart a.s. vanaf 19.30 uur in De Werf.
Het debat dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart wordt georganiseerd, vormt een belangrijk podium voor ondernemers en lokale politici om met elkaar in gesprek te gaan. Er zal worden gediscussieerd aan de hand van stellingen waarvoor Enkhuizen Onderneemt ook input levert. Heeft u zelf nog suggesties voor onderwerpen/ thema’s om over te debatteren? Laat het ons dan weten via info@enkhuizenonderneemt.nl 
De uitnodiging om het debat bij te wonen zult u via de Ondernemers Federatie Enkhuizen (OFE) ontvangen.

Met ondernemende groet,
Het bestuur

 

Wij zijn Enkhuizen Onderneemt. Een vereniging die bestaat uit een groep ondernemers uit Enkhuizen. Wij streven naar versterking en verbetering van het ondernemersklimaat door lokale en regionale samenwerking. Ook willen we Enkhuizen als vestigingsplaats voor ondernemers en bedrijven economisch aantrekkelijker maken.

 • Enkhuizen Onderneemt is mede verantwoordelijk voor de oprichting van Parkmanagement (PME) in Enkhuizen. We onderhouden een nauwe samenwerking.
 • Enkhuizen Onderneemt geeft inhoudelijk input aan de regionale en lokale economische agenda’s van overheden en de WBG (Westfriese Bedrijven Groep) Koepel. Het resultaat hiervan hanteren wij als leidraad voor onze agenda.
 • De belangenbehartiging van onze leden vindt plaats in het 3-maandelijks overleg met de gemeente. Dit gebeurt vanuit de OFE (Ondernemers Federatie Enkhuizen). hierin zijn alle ondernemersverenigingen in Enkhuizen vertegenwoordigd. Het overleg behandelt zaken als inrichting bedrijventerreinen, milieuwetgeving, verkeers- en parkeerproblematiek etc.

 

Beleidsplan

Voor de periode 2018 – 2022 zijn de volgende actiepunten vastgesteld.

Belangenbehartiging

 • Enkhuizen Onderneemt blijft lid van de WBG Koepel. We streven naar optimale deelname aan de WBG werkgroepen.
 • Enkhuizen Onderneemt is vertegenwoordigd in het bestuur van de Ondernemers Federatie Enkhuizen waarin lokale de ondernemersverenigingen zich inzetten voor gezamenlijke belangenbehartiging.
 • Het college van B&W en de gemeenteraad worden 2 keer per jaar – in april en oktober – uitgenodigd voor een werkbezoek aan de bedrijventerreinen.
 • Wij melden actief kandidaten aan voor het Westfries Ondernemersgala.
 • Wij brengen 2 keer per jaar een bedrijfsbezoek aan onze leden op de bedrijventerreinen Krabbersplaat en Schepenwijk.
 • Wij bezoeken gevestigde jonge ondernemers én nieuwe ondernemers in gemeente Enkhuizen.

Communicatie

 • 1 keer per jaar organiseren wij in het voorjaar een Algemene Ledenvergadering met een boeiende externe spreker.
 • In het derde kwartaal organiseren wij de najaarsvergadering. Traditioneel worden tijdens deze vergadering de fiscale eindejaarstips verzorgd door BDO.
 • Wij streven er naar om 3 maal per jaar een eigen netwerk evenement te organiseren

Ondernemersfonds Enkhuizen

Wij stimuleren onze leden om een aanvraag te doen uit het Ondernemersfonds. Dit fonds maakt het mogelijk om gezamenlijk te investeren in onze lokale economie. Doordat iedere ondernemer vanuit de overheid al verplicht bijdraagt via een extra percentage op de OZB, is de draagkracht hoog. Het verstevigt de positie van de ondernemers. Er kan als collectief een aanvraag worden ingediend voor activiteiten die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat in onze gemeente. Enkhuizen Onderneemt ondersteunt haar leden bij het ontwikkelen van initiatieven en de aanvraag bij het Ondernemersfonds.

Ledenbinding

 • Ons doel is om het zakelijke en sociale netwerk van ondernemers te vergroten en de onderlinge band te versterken.
 • Wij zijn actief bezig met verbetering van het ondernemersklimaat.
 • Wij voorzien aangesloten ondernemers van aanvullende informatie over bedrijfsmatige onderwerpen.
 • Wij nemen actief deel aan het Ondernemerscafé van de OFE.
 • Wij werken gericht aan uitbreiding van het ledenbestand met een focus op jonge starters.
 • Wij zoeken binding met grote bedrijven.

Bestuur WBG-Enkhuizen

Het bestuur van Enkhuizen Onderneemt is een afspiegeling van de ondernemers in Enkhuizen. Zij komen ca. 8 keer per jaar samen. U kunt voor deze vergaderingen punten aandragen.  Dat kan via een e-mail aan ons secretariaat.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Martijn Bonefaas:       Voorzitter
Sander Muller:            Algemeen bestuurslid
Martijn Breg:               Algemeen bestuurslid
Marcel Doezie:            Penningmeester
Judith Albers:             Secretariële ondersteuning

Secretariaat

Judith Albers (Au Boulot Coördinatie)

Tel: 0228-322524 of  06-46578602

E-mail: secretariaat@enkhuizenonderneemt.nu

Postadres Enkhuizen Onderneemt:
Handvastwater 12  |  1601 PR Enkhuizen